Bungaku Shoujo: Kyou no Oyatsu - Hatsukoi(1801)


Other Title(s) 文学少女 今日のおやつ 〜はつ恋〜
Bungaku Shoujo OVA, Book Girl OVA
Genre(s)Comedy, Fantasy, School
Episode(s)1
SynopsisBungaku Shoujo OVA that was included in Bungaku Shoujo: Miranai no Shousin Limited Edition.