From Five to Nine (2015) - Otaku-Streamers

Information

  From Five to Nine (2015)

Alternative Title(s)     From Five to Nine (2015)
Watashi ni Koi Shita Ikemen Sugiru Obousan
5-ji kara 9-ji made, 5â??9ï½???æ?ã?ã?ã?¤ã?±ã?¡ã?³ã?ã?ã??ã?å?ã?ã??ï½?

Genre(s)     Comedy, Drama, Manga, Romance
Episode(s)     10
Type     Jdrama Series
Date Released     October 11 , 2015
Date Finished     December 13 , 2015
Overall Views     973
Rating     9.62/10.00 (8) 

Synopsis


Sakuraba Junko, an English language school teacher, has had no boyfriend even before her 29th birthday and dreams of working in New York. But one day, she encounters a handsome monk in the worst moment when she attends a funeral service at a temple. Because of numbness in her legs, she grabs the altar and ends up emptying the ash from burning incense on him while he is chanting the sutra. Although a rueful Junko thinks they will probably not meet again, she is deceived by her family and made to go for a matchmaking session. The other party is none other than that monk, Hoshikawa Takane.


Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2016-04-08 LastVanguard 204
2 Episode 2 2016-04-08 LastVanguard 137
3 Episode 3 2016-04-08 LastVanguard 98
4 Episode 4 2016-04-08 LastVanguard 93
5 Episode 5 2016-04-08 LastVanguard 87
6 Episode 6 2016-04-08 LastVanguard 74
7 Episode 7 2016-04-08 LastVanguard 76
8 Episode 8 2016-04-08 LastVanguard 72
9 Episode 9 2016-04-08 LastVanguard 62
10 Episode 10 2016-04-08 LastVanguard 70