Fushigi na Somera-chan - Otaku-Streamers

Information

  Fushigi na Somera-chan

Alternative Title(s)     Fushigi na Somera-chan
Magical Somera-chan
?æ???ã?½ã?¡ã?©?ã??ã??

Genre(s)     Comedy, Magic, Slice of Life
Episode(s)     12
Type     Series
Date Released     October 6 , 2015
Date Finished     December 22 , 2015
Overall Views     85
Rating     6.5/10.00 (2) 

Synopsis


The story follows the everyday life of Somera Nonomoto who can use the strongest kenpo, Nonomoto Mahou-ken, which is inherited from her mother with her younger sister Kukuru.

(Source: Crunchyroll)


Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2016-02-16 error345 13
2 Episode 2 2016-02-16 error345 5
3 Episode 3 2016-02-16 error345 5
4 Episode 4 2016-02-16 error345 19
5 Episode 5 2016-02-16 error345 13
6 Episode 6 2016-02-16 error345 4
7 Episode 7 2016-02-16 error345 5
8 Episode 8 2016-02-16 error345 5
9 Episode 9 2016-02-16 error345 4
10 Episode 10 2016-02-16 error345 4
11 Episode 11 2016-02-16 error345 4
12 Episode 12 2016-02-16 error345 4