DD Hokuto no Ken 2 Ichigo Aji+ - Otaku-Streamers

Information

  DD Hokuto no Ken 2 Ichigo Aji+

Alternative Title(s)     DD Hokuto no Ken 2 Ichigo Aji+
DD Fist of the North Star 2: Strawberry Flavor Plus
Hokuto no Ken: Ichigo Aji, DDå??æ???æ?³2 ã?¤ã?ã?´å?³+

Genre(s)     Comedy, Seinen
Episode(s)     12
Type     Series
Date Released     October 6 , 2015
Date Finished     December 22 , 2015
Overall Views     101
Rating     5/10.00 (1) 

Synopsis


In the 21st century, the characters of Fist of the North Star are living in peaceful Japan. In particular, Kenshirou is a convenience store worker, Raoh works at a factory, and wracked by illness, Toki is looking for work. The legend of the Fighting NEET (Not in Education, Employment, or Training) North Star begins in the modern day.

(Source: Crunchyroll)


Note: Short stories adapting Hokuto no Ken: Ichigo Aji manga are included at the end of each episode.

Serving as a spinoff gag manga of the original Hokuto no Ken series, the story is a parody of Fist of the North Star by Buronson and Tetsuo Hara. It consists of page-long gags centered mainly on Souther, both within his final battle with Kenshiro and inserting himself into other parts of the series where he doesn't belong. One recurring gag involves the kid with a turban repeatedly stabbing Souther in the leg every time he climbs the pyramid's staircase, and another involves Rei suddenly transforming into Souther in his iconic moments.

(Source: Hokuto no Ken Wikia)


Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2016-01-20 error345 18
2 Episode 2 2016-01-20 error345 9
3 Episode 3 2016-01-20 error345 6
4 Episode 4 2016-01-20 error345 10
5 Episode 5 2016-01-20 error345 10
6 Episode 6 2016-01-20 error345 6
7 Episode 7 2016-01-20 error345 5
8 Episode 8 2016-01-20 error345 5
9 Episode 9 2016-01-20 error345 6
10 Episode 10 2016-01-20 error345 7
11 Episode 11 2016-01-20 error345 7
12 Episode 12 2016-01-20 error345 12