Campione!: Matsurowanu Kamigami to Kamigoroshi no Maou - Otaku-Streamers

Information

  Campione!: Matsurowanu Kamigami to Kamigoroshi no Maou

Alternative Title(s)     Campione!: Matsurowanu Kamigami to Kamigoroshi no Maou
ã?«ã?³ã??ã?ªã?¼ã??
Campione!

Genre(s)     Comedy, Magic, Romance, Harem
Episode(s)     13
Type     Series
Date Released     July 5 , 2012
Date Finished     September 27 , 2012
Overall Views     49614
Rating     9.43/10.00 (319) 

Synopsis


Some people suddenly find religion, but for 16-year-old Kusanagi GoDo, it's that REALLY old time religion that's found him! As the result of defeating the God of War in mortal combat, GoDo's stuck with the unwanted position of Campione!, or God Slayer, whose duty is to fight Herectical Gods whenever they try to muscle in on the local turf. Not only is this likely to make GoDo roadkill on the Highway to Heaven, it's also a job that comes with a lot of other problems. Like how to deal with the fact that his \"enhanced status\" is attracting a bevy of overly-worshippy female followers. After all, they're just there to aid him in his demi-godly duties, right? So why is it that their leader, the demonically manipulative sword-mistress Erica Brandelli, seems to have such a devilish interest in encouraging some VERY unorthodox activities?


Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Preview 2012-07-03 Sora Kasugano 626
2 Episode 1 2012-07-08 dejavu08 5799
3 Episode 2 2012-07-14 dejavu08 4884
4 Episode 3 2012-07-21 dejavu08 4602
5 Episode 4 2012-07-29 dejavu08 4327
6 Episode 5 2012-08-05 dejavu08 3879
7 Episode 6 2012-08-12 mlcdl 2308
8 Episode 7 2012-08-20 dejavu08 3592
9 Episode 8 2012-08-27 Sora Kasugano 3652
10 Episode 9 2012-09-02 Sora Kasugano 3232
11 Episode 10 2012-09-09 Sora Kasugano 3157
12 Episode 11 2012-09-16 Sora Kasugano 3225
13 Episode 12 2012-09-23 Sora Kasugano 3186
14 Episode 13 2012-09-30 Sora Kasugano 3021