Nazotoki wa Dinner no Ato de (Jdrama) - Otaku-Streamers

Information

  Nazotoki wa Dinner no Ato de (Jdrama)

Alternative Title(s)     Nazotoki wa Dinner no Ato de (Jdrama)
è¬????ã??ã?£ã??ã?¼?ã???


Genre(s)     Mystery
Episode(s)     Number of Episode is not yet announced.
Type     Jdrama Series
Date Released     October 18 , 2011
Date Finished     No Confirmation
Overall Views     1619
Rating     8.08/10.00 (13) 

Synopsis


Kageyama is a butler working for a rich heiress, Reiko Hosho. Needed by detectives, Reiko is a novice detective that lacks a few deductive skills. Because of this, Kageyama is relied on by Reiko to help solve cases. Kageyama isn't afraid to use sharp words against Reiko either. This drama not only focuses on the detective cases, but the relationship between butler and heiress.


Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2011-11-07 vivien 495
2 Episode 2 2011-11-08 vivien 271
3 Episode 3 2011-11-10 vivien 210
4 Episode 4 2011-11-12 vivien 224
5 Episode 5 2011-11-19 vivien 196
6 Episode 6 2011-11-27 vivien 223