Ano Natsu de Matteru - Otaku-Streamers

Information

  Ano Natsu de Matteru

Alternative Title(s)     Ano Natsu de Matteru
ã????å¾???ã??


Genre(s)     Comedy, Drama, Romance, Sci-Fi, Shounenn
Episode(s)     12
Type     Series
Date Released     January 9 , 2012
Date Finished     March 26 , 2012
Overall Views     19297
Rating     9.42/10.00 (351) 

Synopsis


When a group of friends decide to make a movie over a long summer holiday, they end up learning a little about filmmaking and a lot more about each other and themselves. What begins as a simple way to avoid the summer doldrums quickly turns into something much more complex, intimate and revealing, as the maturing relationships between the members of the young cast take on new, and sometimes very unexpected, turns.nFrom the story creator of Onegai Teacher/Onegai Twins Yousuke Kuroda and Onegai franchise character designer Taraku Uon.

Related     [Sequel]Ano Natsu de Matteru Special

Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2013-10-07 Kobowo 1696
2 Episode 2 2013-10-07 Kobowo 1109
3 Episode 3 2013-10-07 Kobowo 800
4 Episode 4 2013-10-07 Kobowo 747
5 Episode 5 2013-10-07 Kobowo 816
6 Episode 6 2013-10-07 Kobowo 729
7 Episode 7 2013-10-14 Kobowo 690
8 Episode 8 2013-10-14 Kobowo 697
9 Episode 9 2013-10-14 Kobowo 693
10 Episode 10 2013-10-14 Kobowo 726
11 Episode 11 2012-03-20 Kobowo 1222
12 Episode 12 2012-03-28 Kobowo 1215