Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta - Otaku-Streamers

Information

  Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta

Alternative Title(s)     Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta
?å???ã???ã???å?ã?æ??ã???ã??? ?


Genre(s)     Romance, School
Episode(s)     Number of Episode is not yet announced.
Type     Jdrama Series
Date Released     January 27 , 2011
Date Finished     No Confirmation
Overall Views     2949
Rating     7.67/10.00 (27) 

Synopsis


Toda and Miura play two teachers, Natsumi Uemura and Shuji Kashiwagi, at the same high school who are set to get married in half a year. However, the night before the school year's opening ceremony, Shuji becomes involved with the young Hikari Saeki (played by Takei), without realizing that she will be a student in his class starting the next day. As Shuji struggles to help Hikari deal with the mental complex she is suffering from, he is also torn inside by his betrayal of Natsumi. Meanwhile, Hikari attempts to get closer to Natsumi, driven by feelings of jealousy and a desire to destroy the couple's relationship.


Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2011-02-23 vivien 639
2 Episode 2 2011-02-27 vivien 346
3 Episode 3 2011-02-28 vivien 316
4 Episode 4 2011-03-24 vivien 258
5 Episode 5 2011-03-24 vivien 271
6 Episode 6 2011-03-25 vivien 271
7 Episode 7 2011-06-03 vivien 218
8 Episode 8 2011-06-03 vivien 204
9 Episode 9 2011-06-04 vivien 213
10 Episode 10 2011-06-04 vivien 213