Baka to Test to Shoukanjuu Ni! - Otaku-Streamers

Information

  Baka to Test to Shoukanjuu Ni!

Alternative Title(s)     Baka to Test to Shoukanjuu Ni!
ã?ã?«?ã??ã?¹ã????å??? 2
The Idiot, the Tests, and the Summoned Creatures 2
Baka to Test to Shoukanjuu Ni!
Genre(s)     Comedy, Romance, School, Super Power
Episode(s)     13
Type     Series
Date Released     July 7 , 2011
Date Finished     October 29 , 2011
Overall Views     94926
Rating     9.65/10.00 (464) 

Synopsis


* Based on a light novel series by Inoue Kenji with illustrations by Haga Yui. By utilizing the school's unique testing system, Akihisa and his classmates of class F waged a long and uphill struggle to take over the classroom of class A. However, their efforts fell short. Since then, a season has passed and it is now summer..

Related     [Prequel]Baka to Test to Shoukanjuu: Matsuri

Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2011-07-09 BloodyAngel 7366
2 Episode 2 2011-07-17 BloodyAngel 6447
3 Episode 3 2011-07-29 BloodyAngel 5882
4 Episode 4 2011-08-07 BloodyAngel 5698
5 Episode 5 2011-08-07 BloodyAngel 8167
6 Episode 6 2011-08-16 BloodyAngel 8377
7 Episode 7 2011-08-22 BloodyAngel 8493
8 Episode 8 2011-08-28 BloodyAngel 8507
9 Episode 9 2011-09-05 BloodyAngel 8331
10 Episode 10 2011-09-11 BloodyAngel 7242
11 Episode 11 2011-09-16 BloodyAngel 7070
12 Episode 12 2011-09-27 jbluey 6716
13 Episode 13 2011-10-04 jbluey 6630