Kami nomi zo Shiru Sekai - Otaku-Streamers

Information

  Kami nomi zo Shiru Sekai

Alternative Title(s)     Kami nomi zo Shiru Sekai
ç¥???ã?ç?¥ã??ã?»ã?«ã?¤
The World God Only Knows
The World God only Knows
Genre(s)     Comedy, Harem, Romance, Slice of Life, School Life, Shounen, Supernatural
Episode(s)     12
Type     Series
Date Released     September 24 , 2010
Date Finished     December 23 , 2010
Overall Views     92788
Rating     9.55/10.00 (644) 

Synopsis


* Based on a manga series written and illustrated by Wakaki Tamiki, serialised in Weekly Shounen Sunday.Katsuragi Keima, a second-year high school student, is an avid dating sim gamer. He is known on the Internet as The Capturing God for his legendary skills to be able to capture any 2D girl in games. However, in his actual school life, Keima is known as otamegane (オタメガネ), a derogatory portmanteau of the two words otaku (オタク) and megane (メガネ - glasses).At the start of the series, Keima receives an e-mail offering him a contract to capture girls. He accepts what is thought to be a challenge, and a demon from Hell nicknamed Elsee appears. She asks for his cooperation to help her in catching the runaway spirits. These spirits hide themselves inside the girls heart, and Elsee suggests that the only method to force the spirits out is by capturing their hearts making them fall in love. Appalled by the idea, Keima refuses after clarifying to Elsee that he is only interested in capturing 2D girls and that he detests reality. Nevertheless, with the contract already accepted, Keima would have to help Elsee no matter what; if they fail, both Elsee and Keima would lose their heads.

Related     [Sequel]Kami nomi zo Shiru Sekai II

Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Preview 2010-09-19 bloodyrein 2056
2 Episode 1 2010-10-07 asaness01234 9771
3 Episode 2 2010-10-14 asaness01234 7589
4 Episode 3 2010-10-21 asaness01234 7314
5 Episode 4 2010-10-28 asaness01234 8413
6 Episode 5 2010-11-04 asaness01234 7866
7 Episode 6 2010-11-11 asaness01234 8344
8 Episode 7 2010-11-18 asaness01234 7363
9 Episode 8 2010-11-25 asaness01234 7920
10 Episode 9 2010-12-02 asaness01234 6750
11 Episode 10 2010-12-09 asaness01234 7035
12 Episode 11 2010-12-16 asaness01234 6180
13 Episode 12 2010-12-22 asaness01234 6187