Asu no Yoichi! - Otaku-Streamers

Information

  Asu no Yoichi!

Alternative Title(s)     Asu no Yoichi!
æ??æ?¥?ã??ã??!


Genre(s)     Action, Comedy, Harem, Ecchi, Romance, School Life, Slice of Life
Episode(s)     12
Type     Series
Date Released     January 8 , 2009
Date Finished     March 26 , 2009
Overall Views     43423
Rating     9.18/10.00 (321) 

Synopsis


Having been raised and trained for the past seventeen years as a traditional samurai 'bushi', Yoichi was surprised when his father suddenly announces that there nothing more that he could teach his son, but he arranges for Yoichi to continue training at a dojo owned by one of his fathers friends. So now, Yoichi must leave the tranquility of his remote rural mountain life and move to city to live with his fathers friend's family to continue his studies. And if learning how to cope with city life were not hard enough, he finds himself living with 4 beautiful sisters, and having to endure a ?training? regiment more severe than he could ever imagine.....


Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2009-01-11 BloodyAngel 7279
2 Episode 2 2009-01-20 BloodyAngel 3850
3 Episode 3 2009-01-26 BloodyAngel 3435
4 Episode 4 2009-02-01 BloodyAngel 3136
5 Episode 5 2009-02-08 BloodyAngel 3105
6 Episode 6 2009-02-14 jbluey 4218
7 Episode 7 2009-02-24 jbluey 2960
8 Episode 8 2009-03-07 jbluey 2339
9 Episode 9 2009-03-11 jbluey 3085
10 Episode 10 2009-03-16 jbluey 3837
11 Episode 11 2009-03-21 jbluey 2556
12 Episode 12 2009-03-28 jbluey 3623