Grenadier: Hohoemi no Senshi - Otaku-Streamers

Information

  Grenadier: Hohoemi no Senshi

Alternative Title(s)     Grenadier: Hohoemi no Senshi
ã?°ã?¬ã?ã?¼ã??ã?¼ã??ã????ã???é???ã??
Grenadier The Beautiful Warrior

Genre(s)     Adventure, Comedy, Ecchi, Shounen
Episode(s)     12
Type     Series
Date Released     October 13 , 2004
Date Finished     January 12 , 2005
Overall Views     10568
Rating     8.69/10.00 (65) 

Synopsis


Rushuna is a blonde and very beautiful Senshi (gun expert) that travels through the world with one purpose. Which is to make the world a peaceful place by, instead of fighting with weapons, taking away the people's will to fight by giving them a smile. Although she doesn't want to fight, she is forced to, and shows amazing gun skills. In this journey she meets Yajirou, a mercenary that uses a sword to fight and joins her on her journey.


Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2009-12-03 jbluey 3951
2 Episode 2 2009-12-03 jbluey 1115
3 Episode 3 2009-12-03 jbluey 817
4 Episode 4 2009-12-03 jbluey 650
5 Episode 5 2009-12-03 jbluey 616
6 Episode 6 2009-12-03 jbluey 564
7 Episode 7 2009-12-03 jbluey 499
8 Episode 8 2009-12-03 jbluey 485
9 Episode 9 2009-12-03 jbluey 466
10 Episode 10 2009-12-03 jbluey 516
11 Episode 11 2009-12-03 jbluey 444
12 Episode 12 2009-12-03 jbluey 445