Goshuushou-sama Ninomiya-kun - Otaku-Streamers

Information

  Goshuushou-sama Ninomiya-kun

Alternative Title(s)     Goshuushou-sama Ninomiya-kun
ã?æ?å?·ã??äº?ã????ã??


Genre(s)     Comedy, Ecchi, Fantasy
Episode(s)     12
Type     Series
Date Released     October 4 , 2007
Date Finished     December 20 , 2007
Overall Views     29268
Rating     8.68/10.00 (145) 

Synopsis


Shungo is a normal high school student living in a huge house. One day, his sister Ryoko sends Mayu and Mikihiro Tsukimura, two siblings, to live with him to help Mayu overcome her problem. Mayu's problem: androphobia (fear of men), and Ryoko wants Shungo to help her overcome. How? By making Mayu and Shungo share the same room, bed, and even take baths together. To make things even worse, Reika Hojo, the student-council chair, somehow ends up becoming their maid.


Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2009-03-16 jbluey 4955
2 Episode 2 2009-03-16 jbluey 3039
3 Episode 3 2009-03-16 jbluey 1999
4 Episode 4 2009-03-16 jbluey 2657
5 Episode 5 2009-03-16 jbluey 2113
6 Episode 6 2009-03-17 jbluey 2744
7 Episode 7 2009-03-17 jbluey 1517
8 Episode 8 2009-03-17 jbluey 1126
9 Episode 9 2009-03-17 jbluey 2439
10 Episode 10 2009-03-17 jbluey 2485
11 Episode 11 2009-03-17 jbluey 2678
12 Episode 12 2014-01-29 Ceres 265