Fushigi Mahou Fun Fun Pharmacy - Otaku-Streamers

Information

  Fushigi Mahou Fun Fun Pharmacy

Alternative Title(s)     Fushigi Mahou Fun Fun Pharmacy
Mysterious Magic Fun Fun Pharmacy
?ã?ã?é­?æ³? ã??ã?¡ã?³ã??ã?¡ã?³ã?»ã??ã?¡ã?¼ã??ã?·ã?£ã?¼

Genre(s)     Kids, Magic
Episode(s)     48
Type     Series
Date Released     February 14 , 1998
Date Finished     February 5 , 1999
Overall Views     70
Rating     5/10.00 (1) 

Synopsis


In a small town, there is a small pharmacy called Fun Fun Parmacy. Popuri, a girl who recently moved in downtown, discovers this pharmacy and meets Miss Fukiko, who is actually a witch. Miss Fukiko gives Popuri a mysterious bottle that can create magic spirits.


Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2014-03-18 RedHawk02 11
2 Episode 2 2014-03-18 RedHawk02 2
3 Episode 3 2014-03-18 RedHawk02 1
4 Episode 4 2014-03-18 RedHawk02 1
5 Episode 5 2014-03-18 RedHawk02 2
6 Episode 6 2014-03-18 RedHawk02 2
7 Episode 7 2014-03-18 RedHawk02 2
8 Episode 8 2014-03-18 RedHawk02 3
9 Episode 9 2014-03-18 RedHawk02 2
10 Episode 10 2014-03-18 RedHawk02 2
11 Episode 11 2014-03-18 RedHawk02 2
12 Episode 12 2014-03-18 RedHawk02 2
13 Episode 13 2014-03-18 RedHawk02 2
14 Episode 14 2014-03-18 RedHawk02 2
15 Episode 15 2014-03-18 RedHawk02 2
16 Episode 16 2014-03-18 RedHawk02 2
17 Episode 17 2014-03-18 RedHawk02 3
18 Episode 18 2014-03-18 RedHawk02 2
19 Episode 19 2014-03-18 RedHawk02 2
20 Episode 20 2014-03-18 RedHawk02 2
21 Episode 21 2014-03-18 RedHawk02 2
22 Episode 22 2014-03-18 RedHawk02 2
23 Episode 23 2014-03-18 RedHawk02 2
24 Episode 24 2014-03-18 RedHawk02 2
25 Episode 25 2014-03-18 RedHawk02 1
26 Episode 26 2014-03-18 RedHawk02 1
27 Episode 27 2014-03-18 RedHawk02 1
28 Episode 28 2014-03-18 RedHawk02 1
29 Episode 29 2014-03-18 RedHawk02 0
30 Episode 30 2014-03-18 RedHawk02 0
31 Episode 31 2014-03-18 RedHawk02 2
32 Episode 32 2014-04-03 RedHawk02 0
33 Episode 33 2014-04-03 RedHawk02 0
34 Episode 34 2014-05-07 RedHawk02 0
35 Episode 35 2014-05-07 RedHawk02 3
36 Episode 36 2016-04-17 RedHawk02 0
37 Episode 37 2016-04-17 RedHawk02 0
38 Episode 38 2016-04-17 RedHawk02 0
39 Episode 39 2016-04-17 RedHawk02 0
40 Episode 40 2016-04-17 RedHawk02 0
41 Episode 41 2016-04-17 RedHawk02 0
42 Episode 42 2016-04-17 RedHawk02 0
43 Episode 43 2016-04-17 RedHawk02 0
44 Episode 44 2016-04-17 RedHawk02 0
45 Episode 45 2016-04-17 RedHawk02 1
46 Episode 46 2016-04-17 RedHawk02 1
47 Episode 47 2016-04-17 RedHawk02 1
48 Episode 48 2016-04-17 RedHawk02 1