Shoni Kyumei - Otaku-Streamers

Information

  Shoni Kyumei

Alternative Title(s)     Shoni Kyumei
?å?æ??å?½


Genre(s)     Drama
Episode(s)     9
Type     Jdrama Series
Date Released     October 15 , 2008
Date Finished     December 17 , 2008
Overall Views     93
Rating     7/10.00 (2) 

Synopsis


With recent shrinkage of pediatric care, pediatrician Aoyama Sora decides to stand up to the hospital management and reestablish the specialty.


Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2013-12-26 Ceres 26
2 Episode 2 2013-12-26 Ceres 11
3 Episode 3 2013-12-26 Ceres 12
4 Episode 4 2013-12-26 Ceres 8
5 Episode 5 2013-12-26 Ceres 9
6 Episode 6 2013-12-26 Ceres 5
7 Episode 7 2013-12-26 Ceres 6
8 Episode 8 2013-12-26 Ceres 7
9 Episode 9 2013-12-26 Ceres 9