Garzei no Tsubasa - Otaku-Streamers

Information

  Garzei no Tsubasa

Alternative Title(s)     Garzei no Tsubasa
ã?ã?¤ã?¹ã??ã?³ã?»ã?¦ã?§ã?«ç?©èª? ã?¬ã?¼ã?¼ã?£??
Tales of Byston Well: Garzey`s Wing

Genre(s)     Fantasy
Episode(s)     3
Type     OVA
Date Released     September 20 , 1996
Date Finished     April 8 , 1997
Overall Views     344
Rating     6/10.00 (3) 

Synopsis


Yesterday, Chris's biggest problem was getting into a good college. Now, his spirit has been hijacked by wings of light, and transported into an ancient world. Summoned by an enslaved tribe to lead a bloody revolution, Chris must quickly adapt to his new surroundings... or die.


Episode List

No Eps Date Uploaded Uploaded By Views
1 Episode 1 2012-10-13 evil105 154
2 Episode 2 2012-10-13 evil105 95
3 Episode 3 2012-10-13 evil105 95